Powrót do wyników

Barcice 8 lipca 2018

WYNIKI PARY NR 18  J Szyszkowski-M Kołton       21.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
12 S Waśko-J Zając20.0 MP1EW2W = +11060.00 
2EW4N =-620 70.00 
13 W Kozubski-S Szewczyk-Kozubs5.0 MP3EW3E = +14065.00 
4EW2W +1 +11070.00 
14 R Piwowar-E Piwowar2.0 MP5EW2E +2 +17040.00 
6EW4E -1-100 30.00 
1 J Nastałek-S Miłkowski6.0 MP7EW4S -1 +10095.00 
8EW3S -1 +5065.00 
2 J Smolarek-A Wołowiec  MP9EW1NTE +2 +15075.00 
10EW6E = +143080.00 
3 T Garbacik-A Brodowski12.5 MP11EW3NTE +1 +43060.00 
12EW3S +1-170 65.00 
4 A Krakowska-W Krakowski6.0 MP13EW4W = +13095.00 
14EW4S +1-450 90.00 
5 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP15EW3N =-110 45.00 
16EW3N -1 +5050.00 
6 Z Kozioł-A Janda9.0 PK17EW4E +1 +15055.00 
18EW4W +1 +45050.00 
7 H Samborek-M Pietrzak4.0 MP19EW3NTS -2 +10085.00 
20EW4S -2 +20085.00 
8 B Piasecki-R Woliński23.0 MP21EW3S =-110 25.00 
22EW4S +1-450 55.00 
9 P Skałacki-J Jeleń9.0 MP23EW3S +2-150 50.00 
24EW4S +1-450 50.00 
10 S Jaros-J Pasich12.0 MP25EW3NTW +2 +66085.00 
26EW3NTS -3 +30090.00 
11 M Bajorek-P Szewczyk  MP27EW1NTN +2-150 70.00 
28EW4W +2 +48070.00 
 WYNIK65.18%
+/- 
RAZEM65.18%
Powrót do wyników