Powrót do wyników

Barcice 8 lipca 2018

WYNIKI PARY NR 15  Z Wilisowski-Z Szczudło       7.0 PK   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
10 S Jaros-J Pasich12.0 MP1NS2W = -11040.00 
2NS4N =+620 30.00 
11 M Bajorek-P Szewczyk  MP3NS4S -1 -5075.00 
4NS1NTE = -9070.00 
12 S Waśko-J Zając20.0 MP5NS2xS =+180 90.00 
6NS4E = -62020.00 
13 W Kozubski-S Szewczyk-Kozubs5.0 MP7NS4S =+620 60.00 
8NS4S =+420 90.00 
14 R Piwowar-E Piwowar2.0 MP9NS1NTE = -9085.00 
10NS4E +1 -650100.00 
1 J Nastałek-S Miłkowski6.0 MP11NS3NTE +1 -43040.00 
12NS3xS =+730 70.00 
2 J Smolarek-A Wołowiec  MP13NS4W -2+200 70.00 
14NS6NTS =+990 80.00 
3 T Garbacik-A Brodowski12.5 MP15NS3N -1 -10020.00 
16NS4N -1 -5050.00 
4 A Krakowska-W Krakowski6.0 MP17NS3E +2 -15045.00 
18NS4W +1 -45050.00 
5 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP19NS4S +1+150 60.00 
20NS4S -2 -20015.00 
6 Z Kozioł-A Janda9.0 PK21NS3NTxS +1+950 100.00 
22NS6S -1 -5015.00 
7 H Samborek-M Pietrzak4.0 MP23NS3NTN -1 -1005.00 
24NS4xN +1+690 100.00 
8 B Piasecki-R Woliński23.0 MP25NS3NTW +2 -66015.00 
26NS2xS -1 -20030.00 
9 P Skałacki-J Jeleń9.0 MP27NS3NTN -1 -500.00 
28NS4W +2 -48030.00 
 WYNIK51.96%
+/- 
RAZEM51.96%
Powrót do wyników