Powrót do wyników

ERMITAŻ 2018-04-09
IMP-CAVENDISH

WYNIKI PARY NR 28  J Rżewski-P Skałacki         12.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
6 J Natorski-R Podsiadły9.0 MP1NS4EA+2 -170-4.79 
2NS4WA= -420-0.64=-5.43
15 M Adamczyk-A Borek12.0 MP3EW3NTE8-1-100 -2.29 
4EW2E2= +902.50=0.21
7 W Wala-J Jeleń21.5 MP5NS6E7-1+50 9.29 
6NS1NTW3+1 -120-0.57=8.71
16 L Faber-S Urbanowski10.0 MP7EW4E10= +6208.86 
8EW4N3=-420 -7.29=1.57
8 T Rejdych-A Trygar19.0 MP9NS3NTEJ+2 -660-5.07 
10NS6E9+1 -1390-9.57=-14.64
17 Z Przeginiak-R Sukiennik16.0 MP11EW6NTW8+1 +10202.86 
12EW4W10+3 +510-3.36=-0.50
1 A Owoc-Z Gędłek7.5 MP15EW2EA-2-100 -4.00 
16EW3N4+1-170 2.57=-1.43
2 A Jezioro-P Stopa34.0 MP19EW3NTE5-2-200 -5.00 
20EW1NTEJ-1-100 -6.23=-11.23
11 W Skoś-E Somogyi3.5 MP21EW2NK+2-170 5.50 
22EW2EK+1 +140-6.29=-0.79
3 S Jaros-E Stefanów7.0 MP23EW1NTE4= +900.00 
24EW3NTEJ+1 +430-2.86=-2.86
12 A Lubojemski-S Gwizdek14.5 MP25EW4S3-1 +500.29 
26EW4E7+1 +6501.14=1.43
4 W Rybka-B Batkiewicz14.0 MP27NS4NA=+420 7.93 
28NS4N4=+620 7.36=15.29
13 H Święch-S Dynowski11.0 MP29EW3EK-1-100 -1.43 
30EW4S3=-420 0.29=-1.14
5 R Śmiałek-J Duda8.0 MP31NS3E2-1+50 -0.36 
32NS6EQ+1 -1390-1.62=-1.97
14 J Skuciński-M Sady17.0 MP33EWsędziaśrednia0.00 
34EW4EQ-1-50 -0.71=-0.71
ROZDANIA NIE GRANE: 13 14 17 18WYNIK-13.49
+/- 
RAZEM-13.49
Powrót do wyników