Powrót do wyników

ERMITAŻ 2018-01-08
IMP - CAVENDISH

WYNIKI PARY NR 12  S Mierzwa-M Kwiecińska-Wilk  12.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
18 A Owoc-L Ochał5.0 MP1NS4W4+1 -450-1.18 
2NS6xEK-4+800 4.36=3.18
5 T Biernat-A Brodowski12.5 MP3EW4E3-1-100 -4.45 
4EW3EA-3-300 0.27=-4.18
10 A Trygar-J Herman23.0 MP5EW6EQ+1 +10104.00 
6EW3NTE2-1-100 -1.36=2.64
8 J Natorski-R Podsiadły9.0 MP7EW4WA-1-100 -2.18 
8EW6xNK+1-1190 -12.27=-14.45
16 A Lubojemski-T Garbacik25.0 MP9EW2NK=-90 -2.27 
10EW2W8-4-400 -6.64=-8.91
15 J Rżewski-P Skałacki12.0 MP11NS3NTE3-2+100 3.55 
12NS1NTWK-2+100 0.91=4.45
14 J Pasich-M Szwarc11.0 MP13NS2N6=+110 1.55 
14NS2E5-1+50 -1.55=0.00
4 B Batkiewicz-M Sady21.0 MP15EW6WK+1 +10102.55 
16EW3SK-3 +150-1.45=1.09
20 W Rybka-J Kalinowski12.0 MP17NS6W3= -980-10.18 
18NS1NTS2+2+150 3.18=-7.00
21 Z Pierzynka-M Nanke6.5 MP19EW6NA-1 +508.00 
20EW3NTE7= +6008.00=16.00
13 W Skoś-E Somogyi3.5 MP21NS3N10+3+170 0.27 
22NS3NTW8+1 -630-11.64=-11.36
24 T Bisping-M Wilczyński10.0 MP23NS2EK-2+200 5.36 
24NS1NTS7-1 -50-1.45=3.91
19 Z Gędłek-K Pomorski10.0 MP25NS3E3-1+100 2.36 
26NS4SQ=+620 6.36=8.73
1 H Święch-M Krasowska11.0 MP27EW4NA+1-450 0.00 
28EW4N5-2 +200-0.09=-0.09
 WYNIK-6.00
+/- 
RAZEM-6.00
Powrót do wyników