OTP Drewniane Głowy

 

Historia ta miała miejsce na Wawelu, kiedy Kraków był jeszcze stolicą Polski, krajem zaś rządził król Zygmunt August. Krakowski zamek lśnił od bogactwa. Szczególnym pomieszczeniem była sala Poselska, w której przyjmowano interesantów oraz posłów z innych królestw, odbywały się w niej również sądy. Sala została ozdobiona przy suficie rzeźbami głów dworzan i mieszczan. Miało to symbolizować otwartość polskich królów na losy swojego ludu. Pewnego razu król siedział w sali Poselskiej i rozsądzał spory swoich poddanych. Po wielu godzinach wysłuchiwania skarg mieszczan był tak zmęczony, że marzył, aby jak najszybciej rozstrzygnąć ostatnie ze spraw. Wysłuchał jednej ze stron i od razu wydał wyrok. Zgromadzeni dworzanie, którzy znali sprawę byli zaskoczeni tym wyrokiem i uważali, iż nie jest on sprawiedliwy. Nikt jednak nie śmiał podważać słów króla. Stali wiec w milczeniu i obserwowali rozpacz pokrzywdzonego człowieka. Nagle nad zgromadzonymi jedna z wyrzeźbionych pod sufitem głów się poruszyła. Otworzyła usta i w sali rozległ się głos. - Wyrok Twój królu nie jest sprawiedliwy! Wszyscy ze zdziwieniem popatrzyli na mówiącą rzeźbę, a później na Zygmunta Augusta. Król zmarszczył brwi i rozkazał, aby strony sporu jeszcze raz przedstawiły mu swoje argumenty. Po wysłuchaniu obu osób wyrok został zmieniony. Zuchwałość drewnianej głowy spod sufitu jednak tak rozzłościła króla, że nazajutrz kazał swoim nadwornym rzeźbiarzom, aby zasłonili jej usta. Od tamtej pory żadna z głów pod sufitem już nie ożyła, ani tym bardziej nie odezwała się. Król jednak dbał, aby wysłuchać obu stron przed wydaniem wyroku i zawsze starał się rozstrzygać spory sprawiedliwie.

Drewniane Głowy to najstarszy ogólnopolski turniej brydżowy organizowany w Krakowie, począwszy od I kwartału 1959 roku. Pierwszymi zwycięzcami byli Jan Bełtowski (Wrocław) – Witold Zalewski (Gliwice). Wśród tryumfatorów: Jan Blajda, Marek Blat, Kazimierz Chłobowski, Zbigniew Furdzik, Grzegorz Gardynik, Bogusław Gierulski, Stanisław Gołębiowski, Aleksander Jezioro, Hubert Jaworowski, Wit Klapper, Julian Klukowski, Krzysztof Martens, Andrzej Milde, Tomasz Przybora, Włodzimierz Starkowski, Leszek Sztyrak, Włodzimierz Wala, Artur Wasik, Andrzej Wilkosz, Adam Żmudziński, Andrzej Żurek.


2012

Krakowska Wiosna Brydżowa (wraz z 54. Turniejem Drewniane Głowy) odbędzie się w dniach 23-25 marca 2012 roku w Krakowie.

2011 53.

 1. Marcin Bojarski - Yan Shpuntou
 2. Małgorzata Rozman - Łukasz Brede
 3. Janusz Szyszkowski - Andrzej Trygar

Wyniki

2010 52.

 1. Andrzej Lubojemski - Wit Klapper
 2. Janusz Matiolański - Bogusław Wardzała
 3. Grzegorz Merynda - Grzegorz Andrzejowski

Wyniki

2009 51.

 1. Aleksander Jezioro - Julian Klukowski
 2. Łukasz Brede - Wojciech Strzemecki
 3. Andrzej Lubojemski - Jarosław Posłuszny

Wyniki

2007 49.

 1. Stanisław Gołebiowski - Włodzimierz Starkowski
 2. Ireneusz Kowalczyk - Mirosław Zieliński
 3. Marek Pietraszek - Jacek Znamirowski

2006 48.

 1. Piotr Kucharski - Stanisław Pająk
 2. Krzysztof Klainrok - Andrzej Lubojemski
 3. Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar

2005 47.

 1. Jacek Dmowski - Witalis Talar
 2. Maciej Wręczycki - Andrzej Skotniczny
 3. Ewa Grabowska - Jacek Kalita

2004 46.

 1. Stefan Kowalczyk - Jan Sucharkiewicz
 2. Robert Stoliński - Robert Nowicki
 3. Ireneusz Jarosz - Leszek Sztyrak

2003 45.

 1. Bogusław Gierulski - Leszek Sztyrak
 2. Tadeusz Godek - Andrzej Potyński
 3. Łukasz Brede - Jan Sikora

2002 44.

 1. Marek Witek - Adam Żmudziński
 2. Sylwester Młynarczuk - Artur Rutkowski
 3. Cezary Góra - Jarosław Figlus

2000 42.

 1. Zbigniew Piwowoński - Kazimierz Zajączkowski
 2. Jacek Hałat - Łukasz Szczepański
 3. Grzegorz Gawron - Jakub Kowal